Cesty k sobě -  Muži, ženy a láska

CESTY K SOBĚ -  2015

Setkání se sebou samými v oblasti vztahů pokračuje  sobotním workshopem na téma  Já a moje vztahy. Těšíme se na vás.

CESTY K SOBĚ   -  2014

Muži, ženy a láska

24.  listopadu, 8. prosince a 15. prosince 2014 přijďte na setkání  věnovaná věčnému tématu : Žena, muž a láska.  Opět v Městské knihovně, začínáme v 18. hodin v klubovně. Vstupenky a rezervace přímo v Městské knihovně, Mariánské nám. č. 1. Praha 1.

24. listopad - Kde se rodí láska

8. prosincec - Láska a manželství

15. prosinec - Když láska odchází

V průběhu tři komorních setkání s ebudeme zabývat podobami lásky mezi mužem a ženou, pátrat po tom, jak se utváří láska, z jakých kořenů vyrůstá, co jí prospívá a jak ji rozvíjet.

Pokusíme se hledat odpovědi na to, co se děje s láskou po svatbě, jaké je manželství v 21. století a jakou roli hraje čas, prostředí kultura a tradice. Co se děje , když ze vztahu láska odchází a je šance ji znovu vzkřísit a jakými jazyky mluví láska.

 

Již proběhlo  v roce 2014:

22. 2.  2014   Když manipuluje někdo blízký

Intenzivní kurz  ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze 1, 13.30-18 hodin

Přijďte si pro   nástroje, které umožňují  budovat citlivé  „senzory“ na chování blízkých a  bránit se manipulaci. Kurz  volně navazuje a prohlubuje cyklus :“ Nenechte sebou manipulovat“  z listopadu  minulého roku. Přihlášky a vstupenky zakoupíte přímo v  pokladně Městské knihovny od ledna 2014 nebo na: http://www.mlp.cz/cz/akce/e11982-kdyz-manipuluje-nekdo-blizky/

 

 

CESTY K SOBĚ IV  -  2013

 

Nenásilná komunikace aneb 4 kroky k opravdovému sdílení

„Dokud my sami neproděláme změnu, kterou bychom chtěli vidět ve světě, žádná změna se neuskuteční.“ M.K.Gándhí

Jen tehdy, když člověk najde ztracené spojení se sebou samým, může se propojit s ostatními lidmi. Jen tak můžeme své navyklé reakce jako je obrana, útok nebo vyhýbání, nahradit nasloucháním sobě a partnerovi. Nenásilná komunikace napomáhá řešení konfliktů a rozvíjí vztahy založené na úctě a spolupráci.

Hostem diskusního klubu občanského sdružení Agora-Praha, o.s. a Ivany Feliciani (Hospodářové) bude  ve třech setkáních s nenásilnou komunikací PhDr Zdeněk Kilian, vězeňský psycholog, lektor a skvělý člověk..

1.       Od posuzování k ochotě vnímat sebe i druhé  12.3.2013

Představte si, že jste naštvaní na svého partnera, ale dokážete to vyjádřit tak, aby to pochopil a necítil se napadený... Nebo vám kolega nebo šéf něco vyčítá a vy pochopíte, co potřebuje, aniž byste se cítili ublíženě - to jsou příklady toho, co umí a co se skrývá pod názvem nenásilná, emočně inteligentní komunikace. Používá k tomu čtyři základní nástroje: Pozorování – Pocity – Potřeby – Prosba. V první setkání se zaměříme na první dva - Pozorování a Pocity. Nahradíme–li neúčinné posuzování (nešťastný způsob, jak vyjádřit své Potřeby) Pozorováním, dosáhneme snadněji toho, co chceme.  Pocity k nám patří, jsou našimi spojenci v hledání spojení se sebou i s druhými lidmi.  

 

2.     Potenciální konflikt měníme v dialog 19.3.2013

Jak druhému sdělit, co potřebujeme? Jsme odpovědní za Pocity druhých lidí?  To jsou otázky, na které budeme hledat odpovědi ve druhém setkání. Naučíme se, jaký je rozdíl mezi Prosbou a rozkazem a jak formulovat a vyjádřit naše Pocity a Potřeby. Začneme vést s druhými lidmi skutečný dialog, ve kterém obě strany respektují, pozorují, vnímají a uvědomují si svoje pocity a potřeby – a umí je nekonfliktně vyjádřit.

3.     Co z toho mám já - hledáme spojení se sebou samým 26.3.2013

To nejcennější, co pro nás Nenásilná komunikace může udělat, je najít spojení se sebou samým. Když nejsme v kontaktu sami se sebou, je nemožné vcítit se do druhých. Třetí společné setkání věnujeme zamyšlení, jak se vciťujeme a jak komunikujeme sami se sebou. Jak můžeme získat ve svém životě více svobody, sebevědomí a radosti ze života, jak sami sebe oceňovat – to jsou otázky pro třetí setkání. Začít u sebe, je v nenásilné komunikaci první a důležitý krok. Nenásilná komunikace pomáhá nahradit naše původní obranné, vyhýbavé nebo útočné vzorce chování a my začínáme vnímat sebe, druhé i své záměry a vtahy v novém světle.

 

Program navazuje na úspěšná setkání s transakční analýzou s hostem Ing. PhDr. Zdeňkem Kilianem a doufáme, že i tentokrát se setká s velkým ohlasem. Děkujeme Vám všem, kteří jste chodili pravidelně a pomáhali nám vytvořit tvořivou a bezpečnou atmosféru všech setkání a těšíme se na Vás v roce 2013. 

Ivana  Feliciani (Hospodářová) 

Zde jsou některé z ohlasů z  minulých setkání v Městské knihovně:

" Líbí se mi pravidelné zamyšlení sama nad sebou - je to jako kostel bez náboženství, děkujeme."

"Semináře mi pomohly uvědomit si a pojmenovat pocity, postoje, názory včetně možných příčin, proč se tak chovám, cítím a reaguji. Myslím, že na podzim u mne byly náznaky vyhoření a semináře mi hodně pomohly. Moc děkuji Vám oběma."

"Líbí se mi, že mne nikdo nezkouší z psychologických pojmů. je to přátelská debata, vždy si něco užitečného odnesu."

"Líbí se mi způsob vedení přednášky, nadchl mne závěr s návodem na životní změnu."

" Líbí se mi dva lektoři, kteří se doplňují, samostatné aktivity a méně věcí, které jsou probrány podrobně."

" Líbíte se mi oba, hlavně střídání hlasů, pohledů a názorů."

" Líbí se mi atmosféra a způsob , jakým se dovídáme nápady k zamyšlení."

 

Cesty k sobě V - 2013

Nenchte sebou manipulovat - cyklus tří setkání s manipulaci kolem nás.

Všude kolem nás je přetlak informací – média, státní instituce, firmy, organizace, lidé kolem nás – to všechno může být zneužito pro manipulaci. Může nás to donutit k rozhodnutí pod tlakem času, síly, okolností, tím, že v nás „ někdo“ vyvolá nepříjemné pocity. Nemůžeme se izolovat ale můžeme se naučit být otevřeni  pro ovlivňování a  současně  umět citlivě rozeznávat manipulaci. Učit se stále hledat spojení se sebou samými a uvědomovat si a zažívat svou hodnotu, své sebe –vědomí. To umožní zažité strategie chování jako jsou - obrana, útok nebo vyhýbání se kontaktu - doplnit o daleko užitečnější strategie jednání a komunikace. Manipulaci neodstraníme, můžeme se ji ale naučit lépe zvládat na veřejnosti i se svými blízkými. Jako tradičně s dvojicí  Ivana Feliciani a  Zdeněk Kilian

1.      Jak rozeznáme manipulaci   5. 11.2013

Nejúčinnějším nástrojem manipulátorů je snaha vyvolat v nás pocity viny, strachu aobav. Zneužití našeho soucitu, pocitů sounáležitosti s druhými. Ukážeme si jak si budovat citlivé  „senzory“, které nám pomohou manipulaci rozeznávat.

2.     Sebepoznání  a vědomí vlastní hodnoty – nejlepší nástroj na obranu proti manipulaci  - 12.11.2013

Od rozeznání manipulativního chování přejdeme k budování  vědomí vlastní hodnoty, svého autentického sebevědomí. To je jedna ze spolehlivých hrází proti manipulaci všeho druhu.

3.     A co když manipuluje někdo blízký? – 19.11.2013

To, co zvládáme s lidmi mimo rodinu a přátele někdy selhává právě u těch, ke kterým máme nejblíže. Manipulovat s námi mohou i ti, na kterých nám nejvíce záleží.

 Z ohlasů na setkání  s manipulací:

" Děkuji za srozumitelný a lidský přístup."

 " Dozvvídám se jak na sobě pracovat. Jde to ale pomalu avšak musím říci, že se moje chování trochu mění k pozitivnímu. Bylo to moc pěkné a doufám, že budou další."

" Děkuji za mnoho podnětů a ispioraci k respektujícícm  vztahům"

"Děkuji za možnost Vás poznat a za to, že jste mne donutili přesmýšlwet a uvědomit si spoustu věcí."

" Ivanko a Zdenku, profesionální a přitom lidské, velká poklona."

" I přes nepříjemné téma moc příjemná setkání, oceňuji velmi přátelský a osobní přístup, komunikaci během přednášení."

" Podnětné a zajímavé přednášky, líbilo se mi, jka poutavě jste přednášeli."

  • Odeslat zprávu