AKRIM

AKRIM

AKRIM

e – inspirace pro Argumentaci a KRItické Myšlení

Č. 1

Začínáme  s argumentací a kritickým myšlením

Co je kritické myšlení

Návodné otázky pro první kroky

Kritické myšlení

Co je to kritické myšlení? V každém okamžiku jsme vystaveni záplavě informací a tvrzení, které volají a křičí svou  "pravdu“  a vyžadují naše stanovisko, názor, rozhodnutí a pokud možno hned, hned teď.  Rozhodujeme se příliš rychle i tam, kde bychom  měli  říci stop! Teď potřebuji čas abych si to, co mi říkáte ověřil, zjistil, jestli to  může být i jinak.  Často argumentujeme  a protiargumentujeme a přitom vlastně jen stavíme jedno tvrzení, přesvědčení nebo názor proti druhému.

Můžeme to ale dělat i jinak, hledat příklady  a posuzovat, zda příklady druhé strany můžeme přijmout, hledat informace a podporu autorit pro svá tvrzení a současně se ptát, zda informace a  autority uváděné druhou stranou můžeme jako platné přijmout. Odkazujeme na autority a vyvracíme autority, čteme texty a hledáme jejich slabiny, píšeme vlastní texty a tříbíme si tak své myšlenky, nalézáme logické klamy,  zkoušíme se podívat na tutéž záležitost očima někoho jiného, pozorně naslouchat, co nám druhá strana říká …

... a to všechno proto, abychom se na věci dívali s odstupem, nadhledem, neviděli svět černo-bíle ale  ve všech možných barvách postojů, názorů, úhlů pohledu. Abychom se dobírali různých možností, které nás ani nenapadli a třeba i změnili bez pocitu prohry svůj názor, pokud nás druhá strana přesvědčí.

Kritické myšlení je pečlivé a uvážené rozhodnutí o tom, zda nějaké tvrzení přijmeme, odmítneme nebo zda se úsudku o něm zřekneme. Zároveň rozhoduje o stupni jistoty, s níž k těmto třem závěrům dospíváme.

Nejde jen o získávání a uchovávání informací, ani o pouhý talent nebo soubor dovedností. Kritickým se myšlení stává až ve chvíli, kdy je užíváme.“(F. Koukolík)

Kritické myšlení neznamená vynechat emoce ale mít je pod kontrolou, ovládat je. Neznamená to neuznávat intuici  - ale kromě ní umět využívat i svůj rozum. Pomáhá vyznat se v záplavě informací a vybrat ty, které jsou relevantní k řešení problému, který před námi stojí. Pochopit podstatu sdělení, podstatu problému a použít adekvátní postupy a nástroje k jeho řešení. Logicky posoudit platnost informací, úsudků a tvrzení, které  dostáváme a zvažovat  platnost důkazů, kterou jsou nám předkládány.

Milan Kundera píše v eseji o umění románu: „Člověku je vrozena nezkrotitelná touha nejdřív soudit a pak teprve chápat.“  Kritické myšlení  usiluje o to, tuto touhu krotit.

Návodné otázky užitečné pro první kroky rozvíjení a používání kritického myšlení

Položte si následující otázky:

  • Oč vlastně ve sdělení jde?
  • Je předkládané sdělení srozumitelné, konkrétní a k věci?
  • Jaký je záměr, cíl sdělení, čeho chce autor dosáhnout?
  • Jaké má autor důkazy, čím dokládá své tvrzení, svůj názor?
  • Jaká fakta, zdroje, příklady  pro podporu svého tvrzení  používá a jsou hodnověrné?
  • Nesnaží se manipulovat pocity lítosti, soucitu, strachu?
  • Co se skrývá mezi řádky?
  • Jsou  použité argumenty a úsudky logicky správné?
  • Vyplývá z předložených  důkazů závěr a vyplývá z nich nezvratně nebo jsou i jiné možné závěry

Pokud vás téma zaujalo a chcete se dovědět více, napište nám.

  • Odeslat zprávu