Tipy pro paměť

Tipy pro paměť

Tipy pro paměť  1

Víte, že máte skvělou paměť? Že si dokážete pamatovat  čísla, jména, tváře, názvy, …všechny informace, které chcete a potřebujete?  Že to není možné a vy nejlépe víte, že si prostě některé věci nepamatujete?

Pokud  jste o zlepšení své paměti přece jen už přemýšleli a jste rozhodnuti pro to i něco udělat, čtěte dál.

 „Paměť je schopnost, která je základem dalších ( inteligence, kreativita…)“

„Neexistuje špatná paměť, jen špatné způsoby konstrukce, které vedou k pozdější špatné rekonstrukci.“

Základní předpoklady pro zapamatování:

a)Aktivní a pozorné přemýšlení o informaci znamená, že se informaci otevíráme  a více zapamatujeme.  Uložení potřebuje čas.

b)Ukládat informace do paměti  znamená zapojit obě hemisférya potřebujeme několik málo opakování a ne nekonečné biflování. Udělejte si to pro sebe atraktivní, probuďte zájem, fantazii, představivost.

c) Informace do paměti ukládáme co nejvíce cestami, prostřednictvím zapojení více smyslů ( vždyť už J.A. Komenský hlásal škola hrou),propojujte, kreslete,  vyprávějte procitujte, ohmatávejte , vytvářejte modely.

A jak prakticky ?   Zkuste  využít následující 3 klíče:

3 klíče k zapamatování jmen a tváří

*klíč – při prvním setkání si člověka, kterého si chcete zapamatovat dobře prohlédněte, věnujte  mu soustředěně plnou pozornost  a vytipujte si dominantní znaky obličeje (velký nos, odstálé uši, oči, obočí, uši …) Slovně si obličej  v duchu popisujte a současně si vytvářejte obrazovou představu, asociaci, která vám obličej pomůže vyvolat.

**klíč - jméno okamžitě  v rozhovoru opakujte a využijte přitom otázky například: „Odkud pocházíte pane Strnade?“  Vytvořte si  obrazovou asociaci jména a místa, čím legračnější, absurdnější, zajímavější, emotivnější, tím lépe. Využijte rýmu.

***klíč – využijte kategorizace a zařaďte si  jméno nebo příjmení buď podle zaměstnání (Kovář,  Truhlářová…)  nebo pod významová příjmení ( Mráčková, Stodola…), jména zvířat a další   podle svého výběru. Nebo si můžete zařadit jméno pod známé osobnosti nebo spojit s příjmením a jménem svých přátel.

Zajímají Vás  další tipy pro rozvoj paměti? Napište nám.

  • Odeslat zprávu