Přesvědčivá argumentace

Přesvědčivá argumentace

Schopnost posoudit a vyhodnotit to, co mi partner v komunikaci sděluje, rozhodnout se, zda jeho tvrzení je podložené argumenty, nám pomáhá v mnoha pracovních i soukromých situacích.

Jsme daleko méně ovlivnitelní reklamou, manipulacemi a přesvědčovacími taktikami. Dokážeme také daleko účinněji prosazovat svoje myšlenky a nápady v jakékoli profesi a postavení.

 

Koho by to mohlo zajímat?

 • Vás, kdo ve své pracovní náplni zpracováváte a třídíte informace
 • Vás, kdo potřebujete tvořivě pracovat a využívat myšlení ve své profesi
 • Vás, kdo se při jednání potřebujete ubránit manipulativním a přesvědčovacím taktikám
 • Vás, kdo potřebujete a chcete své nápady a stanoviska sdělovat jasně a přesvědčivě
 • Vás kdo pracujete v public relation, jako manažeři, obchodníci, zastupujete politické strany nebo občanská sdružení. Ale také Vás, kdo učíte, radíte, …

Co se všechno můžeme naučit:

Odhalovat argumentační chyby v mluveném nebo psaném projevu. V množství dat a postřehů najít řád, tvořit podklady pro vypracování nových nápadů nebo teorií. Efektivně používat argumentaci pro obhajobu a zdůvodnění svých návrhů, projektů a produktů, přesvědčivě argumentovat v pracovním i osobním životě.

Kde získat další informace a zapojit se:

Intenzivní dvoudenní výcvikový kurz (obsahuje témata):

 • Jak vypadá správná argumentace (základní typy)
 • Základní logické pojmy a jejich praktické
 • Deduktivní a induktivní způsob myšlení (jak interpretovat statistické údaje, kdy použít analogii, zobecňování poznatků)
 • Ověřování platnosti soudů a výroků
 • Analýza argumentů
 • Vyhodnocovaní jednotlivých argumentů
 • Chyby v argumentaci
 • Pravidla argumentace
 • Strategie přesvědčování druhých
 • Různé styly myšlení a vnímání
 • Jak řešit problémy pomocí kritického myšlení
 • Jak třídit a vyhodnocovat empirická data
 • Hranice kritického myšlení a co je za nimi

Související témata:
Obsahová analýza vnitrofiremní komunikace – vyjednávání - asertivita - porady.
Zapojení do řečnického klubu – více informací zde..

 • Odeslat zprávu

Chcete se dozvědět více informací o tomto kurzu?

Rezervovat kurz