Vymáhání pohledávek - psychologické pozadí a klientský přístup

 „Pokud zákazník může zaplatit jen jednomu partnerovi, proč bychom to nemohli být my?“

Pohledávky můžeme vymáhat v zásadě dvěma způsoby. Ten první je použití síly, ať už skutečné fyzické nebo síly práva a moci, ten druhý je založen na myšlence, že i neplatící zákazník je zákazník a že s většinou lidí se daleko efektivněji dohodneme, použijeme-li nekonfrontační přístup. Koneckonců ten máme stále v záloze jako možnou variantu.

OBSAH PROGRAMU

I. Východiska a postoje k vymáhání pohledávek

 • Podstata a funkce vymáhání
 • Od neoblomného vymahače k partnerovi při řešení finančních otázek
 • I neplatící zákazník je zákazník
 • Individualizace přístupu ke klientům
 • Význam pozitivního přístupu a postoje
 • Klíčové faktory (postoj, respektování klienta, budování partnerských vztahů, komunikační a vyjednávací dovednosti, funkční procesy a standardy)
 • Význam procesů a standardních postupů při dosahování výsledků

II. Komunikační dovednosti

 • Odhad klienta – typologie, argumentace
 • Vyjednávaní – přístup výhra – výhra a jak jej uplatnit při dialogu s klientem
 • Naslouchání, naladění na klientovu „frekvenci“

III. Proces vymáhání

 • Zahájení rozhovoru
 • Navázání pozitivního kontaktu, vytvoření atmosféry
 • Ověřování informací, diagnostika, otázky
 • Vytváření naléhavosti
 • Zjišťování a diagnostika informací, možností
 • Vyjednávání
 • Uzavírání

IV. Sebeochrana – jak zabránit „vyhoření“

 • Změna přístupu a postoje
 • Zvládání agresivních projevů klienta
 • Odreagování vlastních emocí
 • Individuální cesty zvládání stresu

 

Ivana Feliciani (Hospodářová)

 • Odeslat zprávu

Chcete se dozvědět více informací o tomto kurzu?

Rezervovat kurz