Vyjednávání, prevence a řešení konfliktů

Chcete vědět jak nevyjednávat?

1. Debata místo přesvědčování.
2. Taktika pro krátkodobé jednání v dlouhodobých vztazích.
3. Záměna lidí za problém.
4. Nepřipravit se.
5. Nemít cíle a meze ústupků.
6. Vždy stejný postup.
7. Jednání bez dostatečných informací.
8. Být netrpělivý.
9. Příliš brzy, už v úvodu ustupovat.
10. Přijmout první nabídku.
11. Zapomínat, že dojem je důležitější než realita. Předpokládat, že partner zná naše slabá místa.
12. Soustředění jen na vlastní potřeby.
13. Neřešitelné situace považovat za neřešitelné.
14. Nezjištěné pravomoce.
15. Odpovídat na otázky, kterým nerozumíme.
16. Nesnažit se pochopit, vžít do druhé strany.
17. Zahajovat jednání problémovými body.
18. Slovo „ne“ považovat za odpověď.
19. Nechat druhé vyslovit první nabídku.
20. Jednat v jazyce, kterým plně nevládneme.

Dobrý vyjednavač má tyto vlastnosti:

TRPĚLIVOST
VYTRVALOST
VYNALÉZAVOST
SCHOPNOST NASLOUCHAT
ANALYTICKÉ UVAŽOVÁNÍ
PŘESVĚDČIVOST
PRUŽNOST
TAKT A RESPEKT
a navíc je REALISTA

Dobrá dohoda je:

JEDNOZNAČNÁ A SROZUMITELNÁ
KONSTRUKTIVNÍ
ZAHRNUJE ZÁJMY OBOU STRAN
MOTIVUJE K PLNĚNÍ
POČÍTÁ S PROBLÉMY

Vyjednávat potřebují  nejen obchodníci a manažeři. Schopnost vyjednávat je užitečná pro každého člověka v organizaci i v soukromém životě. Program vyjednávání je připravován podle úrovně zkušeností účastníků.

  • Odeslat zprávu

Chcete se dozvědět více informací o tomto kurzu?

Rezervovat kurz