Argumentace a kritické myšlení

Argumentace a kritické myšlení

 

Hlavním a původním úkolem kritiky není šíření negativismu, jejím posláním je rozlišovat a vyhodnocovat různé typy argumentů, soudů nebo tvrzení.
Tato schopnost tvořivého rozlišování pak v člověku formuje předpoklady pro správné pochopení konkrétních situací a vytváří kvalitnější prostředí pro správné rozhodování.

Jedinec, který dokáže kriticky myslet, je mnohem méně ovlivnitelný reklamou, manipulacemi a přesvědčovacími tlaky a taktikami. Dokáže i mnohem účinněji prosazovat vlastní myšlenky a tvořivé nápady v jakékoli profesi a postavení.

Zažijte si argumentaci intenzivně na jednodenním workshopu.

Koho by to mohlo zajímat kritické myšlení a argumentace?

 • Vás, kteří ve své pracovní náplni zpracováváte a třídíte informace
 • Vás, kteří potřebujete tvořivě pracovat a využívat myšlení ve své profesi
 • Vás, kteří se při jednání potřebujete ubránit manipulativním a přesvědčovacím taktikám
 • Vás, kteří potřebujete a chcete své nápady a stanoviska sdělovat jasně a přesvědčivě
 • Vás, kdo pracujete v public relation, jako manažeři, obchodníci, zastupujete politické strany nebo občanská sdružení. Ale také Vás, kdo učíte, radíte, …

Co se všechno můžeme naučit:

Odhalovat argumentační chyby v mluveném nebo psaném projevu. V množství dat a postřehů najít řád, tvořit podklady pro vypracování nových nápadů nebo teorií. Efektivně používat argumentaci pro obhajobu a zdůvodnění svých návrhů, projektů a produktů, přesvědčivě argumentovat v pracovním i osobním životě.

Kde získat další informace a zapojit se:

Intenzivní dvoudenní výcvikový kurz (obsahuje témata):

 • Jak vypadá správná argumentace (základní typy)
 • Základní logické pojmy a jejich praktické uplatnění
 • Deduktivní a induktivní způsob myšlení (jak interpretovat statistické údaje, kdy použít analogii, zobecňování poznatků)
 • Ověřování platnosti soudů a výroků
 • Analýza argumentů
 • Vyhodnocovaní jednotlivých argumentů
 • Chyby v argumentaci
 • Pravidla argumentace
 • Strategie přesvědčování druhých
 • Různé styly myšlení a vnímání
 • Jak řešit problémy pomocí kritického myšlení
 • Jak třídit a vyhodnocovat empirická data
 • Hranice kritického myšlení a co je za nimi

Související témata:

Obsahová analýza vnitrofiremní komunikace - Vyjednávání - Asertivita - nenásilní komunikace.

Zapojit se a argumentovat můžete také v  diskuzním a řečnickém klubu – více informací najdete zde.

 • Odeslat zprávu

Chcete se dozvědět více informací o tomto kurzu?

Rezervovat kurz