Asertivita jinak - nenásilná, emočně inteligentní komunikace

Co je asertivita

Málokteré slovo získalo tak mnoho různých významů jako asertivita. Za sebe hlasuji pro "asertivitu s lidskou tváří", nenásilnou, emočně inteligentní komunikaci. Takové komunikace jsme schopni, pokud máme v pořádku sami sebe, své sebe vnímání, sebevědomí. Vyžaduje od nás, abychom  se uměli přijmout takoví, jací jsme, ve světě, jaký je. Asertivní člověk se umí prosadit, ale ne na úkor druhých, umí předcházet kritickým situacím a zvládat je, když přesto přijdou. Asertivitu nemůžeme omezit na naučení se technik, ty jsou jen nástrojem, který v určité situaci můžeme zvolit. Ochutnejte asertivitu, která obsahuje náš  postoj a přístup k sobě, ostatním lidem a realitě kolem nás.

Obsah semináře:

1. Podstata asertivního chování

 • Být asertivní znamená…
 • Kde je použitelná a kde zakázaná – argumenty pro asertivitu
 • Podstata otevřené komunikace – zvládnout své reakce na chování druhých – naše reakce na konflik    

2. Začínáme od sebe

 • Chování, ke kterému máme sklon
 • Naše reakce v konfliktu
 • Cyklus a spouštěče našich reakcí v konfliktních situacích
 • Jak zvládnout svou reakci, postoj k sobě i druhým
 • Já jsem OK a ty jsi OK

3. Asertivní práva

 • Asertivní práva a jejich smysl
 • Právo pro sebe i ostatní – znalost vlastních práv
 • Právo volby zda být či nebýt asertivní

4. Asertivní postupy,  dovednosti a zvládání emocí

 •  Volné informace
 • Pochvala, kritika
 • Asertivní odmítnutí a jeho varianty, kombinace s gramodeskou
 • Citlivé a účinné vyjádření emocí
 • Uvolňování negativních emocí a stresu
 • Obrana proti manipulaci
 • Síla nikoli agrese

Asertivita v sobě zahrnuje nejen techniky  a dovednosti komunikace, je především založena na vnitřním postoji k sobě a druhým kolem nás.

 • Odeslat zprávu

Chcete se dozvědět více informací o tomto kurzu?

Rezervovat kurz